ENVICORP Slovakia

 

Moderná organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou. Efektivita našich činností je zabezpečovaná profesionálnym a odborným prístupom našich projektových manažérov a spolupracovníkov

 

ENVICORP Slovakia poskytuje:

 

- poradenské a konzultačné služby v oblasti miestneho a regionálneho rozvoja,
- služby v oblasti strategického plánovania, manažmentu a udržateľného rozvoja
- environmentálne poradenské a konzultačné služby
- projektový manažment
- služby v oblasti trvalo-udržateľného rozvoja vidieckych a mestských sídel
- poradenské a konzultačné služby orientované na uplatňovanie prístupu LEADER
- služby v oblasti vypracovania expertných štúdií
- služby v oblasti vzdelávania
- služby v oblasti komunikácie, propagácie a publicity
- podpora manažmentu starostlivosti o krajinu, krajinné plánovanie
- podpora znalostnej a vedomostnej spoločnosti, inovácií

 

Cieľové skupiny:


- miestne a regionálne samosprávy
- fyzické a právnické osoby
- verejná správa
- neziskové organizácie

 

 

 

Aktuality

V tejto rubrike nie sú žiadne články.

Aktuality

V tejto rubrike nie sú žiadne články.

Kalendár akcií

Kalendár 2011

30.11.2010 14:11